Mikrosekund

Mikrosekund er ei SI-eining for måling av tid, avleia av sekund. Eit mikrosekund er lik 10−6 sekund. Symbolet for mikrosekund er µs. Dersom µ-symbolet ikkje er tilgjengeleg, kan ein bruka symbolet us i staden.

BrukEndra

Mikrosekund er ei vanleg eining for å måla korte tidsintervallar. Ho blir mellom anna brukt innan tidtaking i fleire idrettar, som bob og aking.

KonverteringEndra

1 µs = 1 × 10−6 sekund
1 µs = 1000 nanosekund
1000 µs = 1 millisekund