Opna hovudmenyen

Millisekund er ei SI-eining for måling av tid, avleidd av sekund. Eitt millisekund er lik 10−3 sekund. Symbolet for millisekund er ms.

BrukEndra

Millisekund blir brukt for å måla hendingar som tek tilsvarande lita tid. Døme på ting ein kan måla i millisekund:


Måleiningar for tid
mikrosekund << millisekund << sekund << minutt << kvarter << time << dag << døgn<< veke << månad << kvartal << år << tiår


SI-systemet - Tid
Yoctosekund << Zeptosekund << Attosekund << Femtosekund << Picosekund << Nanosekund << Mikrosekund << Millisekund << Sekund << Kilosekund << Megasekund << Gigasekund << Terasekund << Petasekund << Exasekund