Offiser

person av ein viss rang innan ulike (uniformerte) organisasjonar

Offiser (frå fransk officier av latin officium, 'teneste') viser til folk av ein viss rang innan ulike uniformerte organisasjonar, som militæretog ein del ideelle og frivillige organisasjonar og ombord på fartøy. Det kan også brukast om ein ordensgrad.

Militær bruk

endre

I Forsvaret er ein offiser ein befalingsmann med graden fenrik eller høgare. Ein skil mellom offiserar og meinige.

Bruk på farkostar

endre

I sivil sjøfart og luftfart er ein offiser ein person i leiinga av fartøyet. Han har høgare utdanning og ei spesifikk sertifisering innanfor det området han arbeider.

I andre organisasjonar

endre

Politiet og paramilitære organisasjonar i fleire land bruker nemninga «offiser» om medlemmer av ein viss rang.

Leiarar innan Frelsesarmeen blir kalla offiserar.

Kjelder

endre

Bakgrunnsstoff

endre