Montessori-grunnskolen i Bergen

Montessori-grunnskolen i Bergen er ein skule i Bergen basert på Montessori-systemet, utvikla av den italienske legen og barnepedagogen Maria Montessori. I dette systemet held læraren seg i bakgrunnen, medan ein stimulerer barna sin eigne frivillige verksemd. Her er òg spesielt tilpassa materiell ein viktig faktor.

Montessoriskulen i Bergen

Skulen vart stifta i 1990 og har sidan 1991 halde til i ParadisalleenParadis i Fana bydel. Skulen har òg ein barnehage i Nesttunbrekka 85.