For andre tydingar av oppslagsordet, sjå motiv.

Motiv i musikk er den minste klart artikulerte musikalske eininga (anten melodisk, rytmisk eller klangleg) med strukturdannande tyding i oppbygginga av ein komposisjon.

BACH-motivet er eit velbrukt motiv.

Kjelder endre