Motiv

Wikimedia-fleirtydingsside

Motiv (frå mellomalderlatin motivus 'drivande, set i rørsle'; i slekt med «mosjon» og «motivasjon») kan visa til:

  • Motiv i bilde, noko som blir framstilt i biletkunst som fotografi eller måleri
  • Motiv i litteratur, tanke, inntrykk eller oppleving som blir kunstnarisk skildra i tekst
  • Motiv i lovar, grunngjeving og verkeområde for lovar slik dei er oppgjevne av lovgjevarar
  • Motiv i musikk, den minste eininga i musikkverk med tyding for strukturen
  • Motiv i psykologi, det same som motivering eller motivasjon

Kjelder

endre

  Dette er ei fleirtydingsside. Ho listar sider om ulike emne som elles ville hatt same namnet.
Dersom du følgde ei lenkje hit, kan du kanskje gå tilbake og rette henne slik at ho peikar direkte til den rette sida.