Musikk og tradisjon

Musikk og tradisjon: tidsskrift for forsking i folkemusikk og folkedans er eit norsk vitskapleg tidsskrift som fokuserer på skandinavisk folkemusikkforsking og tradisjonell musikk og dans som eit breitt definert felt, både frå musikkvitskapeleg og andre humanistiske og samfunnsvitskaplege perspektiv[1].

Musikk og tradisjon  
Fagfelt Musikkvitskap (110)
Fagfellevurdering Fagfellevurdert
Språk Skandinavisk og engelsk
Om tidskriftet
Utgjevar Novus forlag (Noreg)
Publikasjonshistorie 1984 - til no
Publiseringsnivå Vitskapleg nivå 1
Bibliografisk indeksering
ISSN 1892-0772
ITAR-kode 1019843
Lenkjer

Det oppstod i noverande form i 2010, som ei vidareføring av Norsk folkemusikklags skrift, som vart eit fagfellevurdert vitskapleg tidsskrift i 2005 og som har vorte utgjeve av Novus forlag sidan 2007[2]. Norsk folkemusikklags skrift vart utgjevne frå 1984. Musikk og tradisjon er skriftet til Norsk folkemusikklag.

Redaktørar endre

Artiklar publiserte i Musikk og tradisjon / Norsk folkemusikklags skrift endre

Forfattar Tittel År Skrift nr.
Bakka, Egil Kva kan dansehistoria fortelja oss om røtene til bygdedansen? 2022 36
Gylling, Sofia Joons Estlandssvenskar på Sverigeturné med körsång och ett bondbröllop på Skansen – En analys av en svenskskpråkig minoritets musikaliska bilder av sin kulturella tillhörighet under mellankrigstiden 2022 36
Aksdal, Bjørn Anders Heldal – Hans virksomhet og plass i hardingfelas historie 2022 36
Furholt, Ragnhild Kveding av setesdalsstev og irsk/skotsk sean-nós singing – Opplevingar av musikalsk fellesskap med vekt på stil 2022 36
Graff, Ola «Du skal ikke slå i hjel» – en folkemelodi med livskraft gjennom flere århundrer 2022 36
Solberg, Olav «En Ridder saa bold og en Frøken saa grand» – spøkelsesdikting i vers og på prosa 2021 35
Krouthén, Mats Cylinderpositiv i Norge fram till 1850 – typer och traditioner 2021 35
Fredriksson, Daniel og Hållbus Totte Matsson Hedningarnas moraoud: innovation, fantasi och nygamla musikinstrument 2021 35
von Wachenfeldt, Thomas Rekonstruksjon och revitalisering av äldre svenska spelmanslåtar 2021 35
Omholt, Per Åsmund Å male i blått – om måling av intonasjon på hardingfele 2021 35
Ranheim, Ingar Frå pardans og laus til tur og orden: om den norske hallingdansen 2020 34
Bakka, Egil Multi-Track Practices and Linearisation: Safeguarding Variability or Authorised Versions 2020 34
Kristensen, Bjørn Sverre Arne Garborg og fela 2020 34
Knudsen, Ragnhild Møter gjennom folkemusikk; fellesskap og særtrekk: Om Nordtrad og det årlige treffet for folkemusikkutdanninger i Norden og Baltikum 2020 34
Vestrum, Marit Gammeldansswing i Nord-Trøndelag. Presentasjon av og refleksjon rundt et dokumentasjonsprosjekt. 2019 33
Watne, Åshild og Kristian Nymoen Der æ so vent å vestoheio – Intonasjon i et gammelstev fra Setesdal 2018 32
Kristensen, Bjørn Sverre Trommeslåtter med ujevne taktarter – et tolkningsforsøk 2018 32
Blengsdalen, Anne Svånaug Den enes død, den andres brød – Kampen om (ene)rett til musikkoppvartning på 1700-tallet 2018 32
Moen, Sveinung Søyland Musikk og tradisjon – «ikkje berre stensilerte lefser» 2018 32
Blengsdalen, Anne Svånaug Seminarene – vitenskapelige metoder, teorier og hypoteser som grunnlag for debatt 2018 32
Aksdal, Bjørn Norsk folkemusikklag 70 år 1948–2018 2018 32
Graff, Ola «Kle av serken og dans spille naken» – betyninga av kjønn i tradisjonsmusikken 2017 31
Kåsa, Ottar og Asbjørn Storesund Olaf G. Helland – berømt felemakar og musikkhandlar på Notodden 2017 31
Kristensen, Bjørn Sverre Hardingfeleverkstaden på Sandland – ei lokal næringsverksemd 2017 31
Aksdal, Bjørn Langeleiken i Trøndelagsområdet – En systematisk gjennomgang av bevarte instrumenter 2017 31
Eriksson, Karin L. Utbildning som hot och som möjlighet: organiserad undervisning för folkdansspelmän och almogespelmän under 1920- och 30-talen 2016 30
Egeland, Ånon Europeiske spor i hardingfelespringaren 2016 30
Blengsdalen, Anne Svånaug Stadsmusikanter og musikkforpaktere i Bratsberg amt på 1700-tallet 2016 30
Aksdal, Bjørn "I saw it on the Telly" - The history and revival of the Meråker clarinet 2016 30
Erlien, Tone Honningsvåg Danseformidling på museer i ny drakt 2015 29
Omholt, Per Åsmund Mælefjøllsvisa — toner i bevegelse. Om intonasjon i norsk folkemusikk 2015 29
Johansson, Mats Measuring Rhythm — A Context-Sensitive Approach 2015 29
Kvifte, Tellef Den norske sekkepipa — historien om et prosjekt 2015 29
Tønsberg, Knut Akademiseringen av norsk folkemusikk, jazz og populærmusikk i Norge — the same story? 2015 29
Bakka, Egil Safeguarding of Intangible Cultural Heritage — the Spirit and the Letter of the Law 2015 29
Haugen, Mari Romarheim Studying Rhythmical Structures in Norwegian Folk Music and Dance Using Motion Capture Technology — A Case Study of Norwegian Telespringar 2014 28
Kristensen, Bjørn Sverre Hardingfelene frå Sandland 2014 28
Kvifte, Tellef Teknologien og tradisjonen 2014 28
von Wachenfeldt, Thomas Vi speler inga covers vi e’! — Spelmanslaget som läroplats och dess ideologier 2014 28
Eriksson, Karin L. Balladerna, balladdansen och samvaron — en studie av Balladforum i Slaka 2013 27
Graff, Ola Dømt til helvete og prisbelønt — Nils-Aslak Valkeapääs betydning for den moderne joiken 2013 27
Knudsen, Ragnhild Lære på øret — Om muntlig tradering i folkemusikk og i andre sjangre 2013 27
Kvifte, Tellef Improvisasjon i folkemusikk — tradisjon, nyskaping eller påvirkning? 2013 27
Larsen, Ove Nordområdenes musikk II — Nordnorsk folkemusikk som pedagogisk og politisk pensum 2013 27
Sæta, Olav Fiolin: for hvem og hva slags musikk ble instrumentet utviklet? — Noe rundt fiolinens inntog og klassereise 2013 27
Berge, Ola K. og Mats Johansson Den skapende folkemusikeren — En dialog om begrepet autorskap i norsk og svensk folkemusikk 2012 26
Furholt, Raghild Tankar om autentisitet og kjeldebruk i den vokale folkemusikken 2012 26
Kvifte, Tellef «Svevende intervaller» — og svevende begrep 2012 26
Olsen, Augun Sønnesyn Narrativ dimensjon i mellomalderballadar og lyriske songar i eit samanliknande perspektiv 2012 26
Omholt, Per Åsmund 48 600 måter å spille en slått på — om variabilitet i Truls Ørpens transkripsjoner 2012 26
Thedens, Hans-Hinrich Et universitetsarkivs rolle og mulige veivalg 2012 26
Apeland, Sigbjørn, Alf Arvidsson og Ola Graff Kommentarer til «Nordområdenes musikk — om folkemusikkens rolle og stilling sett fra nord» 2011 25
Bergset, Nils Øyvind Danseformene i Numedal — levende tradisjon i endring 2011 25
Bjørnholt, Margunn Kilder til begjær — inderlighet til besvær? Om tradisjon, fornyelse og faglig refleksjon i folkedansen 2011 25
Jenssen, Atle Lien Tungehornet — et norsk rørbladinstrument 2011 25
Larsen, Ove Nordområdenes musikk — om folkemusikkens rolle og stilling sett fra nord 2011 25
Omholt, Per Åsmund Rytmen i kryllingspringar 2011 25
Tveitane, Olav Ungdom, folkemusikk og kulturelle møter 2010 24
Kvifte, Tellef Folkemusikk, samspill og forandring. Mellom tradisjon og fornying. 2010 24
Johansson, Mats What is musical meter? 2010 24
Haugan, Anne Svånaug «At forrette og opvarte med ald forefaldende spil» Om forståelse og tolkning av tinglyste musikkbevilgninger på 1700-tallet. 2010 24
Graff, Ola Når kom reinlenderen til bygde-Norge? Et innspill til avklaring belyst gjennom et lokalt slåttemateriale 2010 24
Allmo, Per-Ulf Moraharpans väg till Mora. Ett bidrag till frågan om Dalaharpornas ålder och härkomst 2010 24
Aksdal, Bjørn Hardingfela — middelalderinstrument eller fiolinkopi? Et bidrag til diskursen om hardingfelas alder og opprinnelse 2010 24
Ahlbäck, Sven, Per Åsmund Omholt og Gunnar Stubseid Kommentarer til "Hardingfela — middelalderinstrument eller fiolinkopi?" 2010 24
Kolltveit, Gjermund Norden som folkemusikalsk region 2009 23
Johansson, Mats Nordisk folkmusik som stilkoncept 2009 23
Hansen, Lene Halskov De splittergale på farten — I spændingsfeltet mellem gårdsang, galskap og kultur 2009 23
Murstad, Anne Vidd, vrede og varme — strømninger fra folkelig sangkultur i 70-tallets kvinnevisebølge 2009 23
Moen, Ruth Anne Ramsemelodier og runde toner — Formelsang i Rogaland 2009 23
Thedens, Hans-Hinrich Variantdanning i hardingfeleslåtter 2009 23
Aksdal, Bjørn Hardingfela i kunstmusikken 2009 23
Skotte, Svein Egil Kartlegging av importerte fløyter i norsk tradisjonsmusikk 2009 23
Nyhus, Sven Dr. O. M. Sandvik — noen minner 2008 22
Catháin, Séamas Ó O. M. Sandvik in Ireland 2008 22
Sandvik, Ole Mørk Svævende toner og eiendommelig rytmikk i vore folkemelodier. Opptrykk fra Samtiden 1921 2008 22
Elling, Catharinus Svævende toner og eiendommelig rytmikk i vore folkemelodier — Replikk. Samtiden 1921 2008 22
Omholt, Per Åsmund På jakt etter folkemusikkskalaen — et overblikk 2008 22
Kolltveit, Gjermund Folkemusikk før "folkemusikken" — tanker om folkelig og populær musikk ca. 1200–1800 2008 22
Fiskvik, Anne Margrete Genreblanding i norsk teaterdans — eksemplet "Veslefrikk med fela" 2008 22
Espeland, Velle Sjantiens klassereise — Frå seglskutedekk til lydstudio 2008 22
Aksdal, Bjørn Svenskeleker og andre grenseløse slåtter — Noen betrakninger omkring svensk-norske spelmannsforbindelser 2008 22
Kvifte, Tellef Geografi og musikk — Arkivarens hodepine 2007 21
Sandvik, Einar Marknadshandel som middel til spredning av folkemusikk 2007 21
Graff, Ola Påvirkning og inspirasjon — om forholdet mellom samisk og nordisk musikktradisjon 2007 21
Espeland, Velle Vandringssongar og tiggarviser — song og identitet nederst på rangstigen 2007 21
Omholt, Per Åsmund Om kadensformlene i springar og pols 2007 21
Thedens, Hans-Hinrich Hva har landskappleiken med Nashville å gjøre? — en sammenligning av historien til to populærmusikkgenrer 2007 21
Omholt, Per Åsmund Tradisjonsområder — konstruksjon eller realitet 2006 20
Åkesson, Ingrid Vem är musikalisk specialist? Några tankar kring vokalt, instrumentalt och genus i folkmusiken 2006 20
Nielsen, Anna-Maria Folkedans — et uklart begreb i Riksscenedebatten 2006 20
Lande, Vidar Spelemannen frå Bygland, Nere Gunnsteinson Nese (1838—83) — Liv og musikk 2006 20
Sæta, Olav Om felestiller i feleverket 2006 20
Ofsdal, Steinar Tonaliteten i folkemusikken 2006 20
Moen, Ruth Anne Tradering via arkivet — noen refleksjoner over læremesterens rolle 2005 19
Espeland, Wigdis Autentisitet som fenomen og analytisk omgrep i høve til den materielle og den ikkje-immaterielle kulturarven 2005 19
Haug, Bodil Tanken om det lokale som rettesnor i folkemusikkforskning 2005 19
Murstad, Anne Lokk — historisk levning og vokal ekstremsport 2005 19
Reinskås, Merethe Jørgensdottir Eksperimentering — ein trussel for tradisjonen? Døme på debatt mellom tradisjonalistar og "fornyarar" 2005 19
Sæta, Olav Hardingfele - fele — Forskjellige instrumenter - forskjellig kultur? 2005 19
Sevåg, Reidar Fela 2005 19
Moen, Ruth Anne Springar fra Suldal — om revitaliseringsprosessen 2004 18
Jenssen, Atle Lien Revitalisering av folkemusikktradisjoner i Sør-Hedmark 2004 18
Villa, Stein På gjengrodde strenger — nytt liv i eldre folkemusikkinstrumenter 2004 18
Melby, Trine Sennerud Finnskogens "Fugl Fønix" — om rekonstruksjonen og revitaliseringen av polsdans på Finnskogen, 1961—2004 2004 18
Espeland, Wigdis Identitet presentert gjennom musikk og dans, lokalt, nasjonalt og globalt 2004 18
Aksdal, Bjørn Isak-feler og Tronda-feler — felemakerne fra Botnen i Hardanger 2004 18
Wickström, David Emil Norsk folkemusikk — et flerkulturelt fenomen? 2004 18
Knudsen, Jan Sverre Folkedans i et innvandrermiljø 2003 17
Ternhag, Gunnar Folkmusik och etnicitet 2003 17
Myhren, Eilev Groven Kulturperspektiver på nasjonal identitet 2003 17
Halbakken, Sverre Polskdansen gjennom epokene i folkemusikken 2003 17
Lande, Vidar Instrumentskifte og folkemusikalske tenkemåtar i Setesdal 2003 17
Sæta, Olav Folkemusikken må jo fornye seg — men hvordan? 2003 17
Johansson, Mats Svensk folkmusik som samtidskulturell uttrycksform 2003 17
Okstad, Kari Margrete Variasjon og distribusjon i dansesvikten — Rørospolsen 2003 17
Espeland, Velle Folkeviser frå scenen 2002 16
Aksdal, Bjørn Er det egentlig noe mer å finne? — Noen tanker rundt arkivenes dokumentasjonsarbeid 2002 16
Apeland, Sigbjørn Folkemusikkarkivet — Arena for utveljing og bortveljing i fortid og nåtid 2002 16
Lundberg, Dan Vem har ansvar för invandrarmusiken? 2002 16
Ressem, Astrid Nora Folkevisesamleren Olea Crøger — En pioner belyst gjennom hennes melodioppskrifter 2002 16
Stølen, Arnfinn O. M. Sandvik: Setesdalsmelodier — omkring pentatonikken 2002 16
Wickström, David Emil A revival? — A way to look at the 30 years of Norwegian vocal folk music 2002 16
Beetham, Julane Trance in the performance of Norwegian hardanger fiddle music 2002 16
Storm-Mathisen, Jon Gamle ord til gamle tonar 2002 16
Ranheim, Ingar Kva er autentisk — kva er ekte? 2001 15
Opsahl, Carl Petter Autentisitet i folkemusikken 2001 15
Lien, Herdis Folkesongen frå generasjon til generasjon 2001 15
Thedens, Hans-Hinrich Durifisering eller hva? — en reinlender gjennom flere spelemannsgenerasjoner 2001 15
Egeland, Ånon Beinfløyta — særtrekk og musikalske muligheter i lys av praktiske eksperimenter 2001 15
Westman, Johan Talar vi samma tonspråk? 2001 15
Code, David Løberg Acting natural — Eivind Grovens Naturtoneskalaen and the renstemte organ 2001 15
Groven, Eivind Naturtoneskalaen. Faksimile fra Norsk folkekultur 1927 2001 15
Rygg, Leif Folkemusikkgruppa i Hordaland — erfaringer etter 10 år 2000 14
Thedens, Hans-Hinrich Glomdalmuseets dokumentasjon av taterkulturen — Intervju med Lasse Johansen 2000 14
Gjertsen, Ingrid Et enkeltbidrag til belysning av forholdet mellom etnisk minoritet og majoritet i tradisjonell sang 2000 14
Sørnæs, Hilde Kveding som musikalsk genre 2000 14
Apeland, Sigbjørn Kystkultur som musikalsk identitetskonstruksjon 2000 14
Ternhag, Gunnar Nyckelharpan utanfør Sverige och Hardingfelan utanfør Norge — etnisk respektive icke-etniskt forhållningssätt 2000 14
Lopatovska, Dagmara The tune-family theory of "Hardingfeleverket" in the perspective of other tune-family theories 2000 14
Versto, Stein Ei samanlikning av fire ulike utgåver av springaren Stordalsnibba 2000 14
Hemsing, Bente Ingholm Korleis møter folkemusikkarkiva den aukande interessa for vokal folkemusikk? 1999 13
Schlüter, Ragnhild De reisendes kultur 1999 13
Barthelemy, Mary Spelemannen Karl-fant — legende og historikk 1999 13
Egeland, Ånon Fanten og fenta — slåttetradisjoner med tilknytning til de reisende, sett fra et Agderperspektiv 1999 13
Stubseid, Gunnar "Bi no — de' e okkos fanta'" Om dei reisande i Setesdal — og deira tilhøve til folk i dalen 1999 13
Lande, Vidar Omgrepet "Dei reisandes musikk i Agder" 1999 13
Mæland, Jostein "Det reiste ein ukjend spelar forbi" — Minne om dei reisande i soga om folkemusikken i Vossabygdene 1999 13
Sevåg, Reidar Morten Levy og de gorrlause slåtters verden 1999 13
Gjertsen, Ingrid Forskeren og innsamleren Liv Greni 1999 13
Greni, Liv Bånsuller i Setesdal 1999 13
Bakka, Egil Frå innsamling via arkiv til bruk 1998 12-1
Aksdal, Bjørn Hardingfeleprosjektet: Mål — metoder — materiale 1998 12-1
Thedens, Hans-Hinrich Konstruksjon og formgivning på de gamle felene — et intervju med felemakeren Sigvald Rørlien 1998 12-1
Storesund, Asbjørn Noen trekk ved utviklinga av hardingfela i Telemark fram til ca. 1870 1998 12-1
Storesund, Asbjørn Felemakeren Erik Johnsen Helland 1998 12-1
Ekgren, Jaqueline Edda and runes alive in Norwegian stev 1998 12-1
Myhr, Martin Bjønndansen — ein rituell dans i Trysil 1998 12-1
Sandvik, Ole Mørk Setesdalsmelodier. Gjenopptrykk av boken fra 1952, facsimile 1998 12-2
Moen, Ruth Anne Norsk folkemusikklag 1997 11
Thedens, Hans-Hinrich Norsk folkemusikklag og IFMC — et intervju med Reidar Sevåg 1997 11
Knudsen, Ragnhild Forstyrrer notebildet musiseringen? 1997 11
Moe, Ole Henrik En samtidskomponists møte med folkemusikken 1997 11
Westman, Johan Klang, resonans och tonalitet i felespel 1997 11
Stubseid, Gunnar Kor gamal er hardingfela i Setesdal? 1997 11
Hannaas, Torleiv Hardingfela 1997 11
Eggen, Eirik Gigje og fele i eldre norsk musikk 1997 11
Rosenberg, Susanne Med blåtoner och krus 1996 10
Gjertsen, Ingrid Sangen som uttrykksmiddel i det kultiske liv 1996 10
Sæta, Olav Feleverket — arbeidet og status pr. 1996 1996 10
Ternhag, Gunnar Prosjektet "Norsk folkemusikk" granskat utifrån 1996 10
Aksdal, Bjørn Et kritisk blikk på feleverket 1996 10
Kolltveit, Gjermund Munnharpas tidlige historie i Skandinavia. Hovedoppgave i musikkvitenskap, Universitetet i Oslo 1996 1995 9
Bäckström, Magnus Folkemusiken och festivalerna 1993 8
Bakka, Egil Verdensborgaren og lokalmennesket 1993 8
Ranheim, Ingar Folkedans, disiplinering og nasjonsbygging. Diskursen om dans i Valdres omkring 1905. Hovudoppgåve i historie, Universitetet i Oslo 1993 1993 8
Anmarkrud, Bjørn De ulike felestille i hardingfeletradisjonene. Hovedoppgave i musikkvitenskap, Universitetet i Oslo 1975 1992 7
Karlberg, Rolf Generasjonsskifte i norsk folkemusikk — et tidsskille? Mål og midler i forskningen og det kulturpolitiske arbeidet. 1992 7
Larsen, Ove Trekk ved polstradisjonen i Drevja. Hovedoppgave i musikkvitenskap, Universitetet i Oslo 1987 1991 6
Kvifte, Tellef Institusjonalisering av folkemusikkopplæring 1991 6
Bjørkum, Hilde Institusjonalisering av folkemusikkutøving 1991 6
Bakka, Egil Tradisjonsstrukturar og historisk lagdeling i den eldre norske pardansen 1990 5
Karlberg, Rolf og Ingar Ranheim Kva er valdresspringar? 1990 5
Aksdal, Bjørn En metode for analyse av dialektale særtrekk og historisk lagdeling på bakgrunn av rytmikk i notert tradisjonsmusikk 1990 5
Goertszen, Chris "Winning" fiddle dialects at the Røros distriktskappleik 1988 1990 5
Myhren, Magne Notar som pedagogisk hjelp for ein spelemann 1990 5
Moen, Ruth Anne Dans etter boka? 1990 5
Aksdal, Bjørn Samlinger av eldre dansemusikk på noter — typer og kildeverdi 1990 5
Ahlbäck, Sven Metrisk analys — en metod at beskriva skillnader mellan låttyper 1989 4
Blom, Jan-Petter Rytme og metrikk i svensk folkemusikk — en kommentar til Sven Ahlbäcks typebeskrivelser 1989 4
Urup, Henning Rytme og rytmefornemmelse i folkelig dans og musik på Fanø — specielt i lokaltraditionen i Sønderho 1989 4
Aksdal, Bjørn Innledning til seminar om opplæring i folkemusikk og folkedans 1987 3
Vårdal, Dag Folkedans- og folkemusikkopplæringa i Noregs Ungdomslag 1987 3
Schjølberg, Ivar Tankar kring opplæringsarbeidet i Landslaget for Spelemenn 1987 3
Haugan, Anne Svånaug Hvorfor skrive om hardingfeleopplæring? 1987 3
Moen, Ruth Anne Formidling av folkemusikk — forholdet mellom "sender" og "mottaker" 1987 3
Schjølberg, Ivar Folkemusikk i grunnskolen — Den nye mønsterplanen 1987 3
Ranheim, Ingar Arbeidet med å få til ei linje i folkemusikk i det vidaregåande skuleverket 1987 3
Bakka, Egil Arbeidet med opplæring i Rådet for folkemusikk og folkedans 1987 3
Blom, Jan-Petter Folkemusikk og folkedans i høyskolesystemet — Synspunkter i tilknytning til årsstudium ved Akademiet i Rauland/Notodden Lærerhøgskole 1987 3
Kværne, Elisabeth Ulrik Jensestogun. Eit døme på bruk av arkiv og skriftelige kjeldar for å gje nytt liv til gløymde låttar 1986 2
Garnås, Agnes Buen Nokre spreidde tankar ikring folkeleg song 1986 2
Gjertsen, Ingrid Religiøs folkesang – folkemusikkbegrepet i forskning og praksis 1986 2
Bakka, Egil Forskning og utøving i samverknad. Dokumentasjon, analyse og praktisk vidareføring av dansetradisjonar 1986 2
Espeland, Wigdis Folkedansen i kulturpolitisk samanheng. Om tilhøvet mellom ideologi og praktisk folkedansarbeid 1986 2
Heimdal, Sverre Hvilket feleslag brukte Løytnantsdrengene? Om starten på folkemusikksoga i Øvre Numedal 1986 2
Tråen, Even Bindeledd mellom Løytnantdrengjin og dagens Numedalsspel 1986 2
Midtstigen, Per Sjøfløyta. Barokkinstrument med renessanse i vår tid 1986 2
Aksdal, Bjørn Samspillformer innen folkemusikken – et historisk perspektiv 1986 2
Ledang, Ola Kai Holografi og ESPI (Electronic Specie Pattern Interferometry) i studiet av seljefløyta. Eit pilot prosjekt 1984 1
Luihn, Astri Din ryggmarg visner hvis du ikke danser med din bestemor. Om ulike folkemusikksyn i Danmark og Norge 1984 1
Skjervøy, Audun Folkemusikk – hardingfeleslåtter med musikkaktivitet i ulike samfunnsgrupper 1984 1
Aksdal, Bjørn Har klarinetten noen plass i norsk folkemusikk? 1984 1
Brekke, Jon Egil Har musikktradisjonane i arbeidarrøsla interesse for folkemusikkforskninga? 1984 1
Knutsen, Tove Karoline Kvinneperspektivet i folkemusikkforskninga. Om kvinnene i det lokale musikklivet i ei nord-norsk bygd 1984 1
Hoksnes, Arild Er det viktig at gammaldansmusikk blir definert som norsk folkemusikk? 1984 1
Halbakken, Sverre Folkemusikkforskning og den aktive kulturpolitikk 1984 1

Kjelder endre

  1. «Norsk folkemusikklag - skriftet». 
  2. «Publiseringskanaler | NSD - Norsk senter for forskningsdata», dbh.nsd.uib.no, arkivert frå originalen 11. mai 2021, henta 18. april 2020