Mylonitt er ein bergart som består av fullt oppknuste og omkrystalliserte delar, danna ved intens deformasjon under plastiske tilhøve, gjerne knytte til overskyvningssoner i fjellkjeder og forkastninger. Mylonitter er finkornae, finstripete, båndete og stadvis småfoldede og fargerike. Nokre stader er dei såpass dekorative at dei kan bli utforma som smykkestein for brosjer og ringar. I sjeldne tilfelle kan friksjonsvarmen bli så høy under danninga, at det nedknuste materialen delvis smeltar. Med det oppstår smeltemylonitter (pseudotachylitter), som til forveksling kan likne magmatiske bergartar.

Ein amfibolittisk mylonitt som syner fleire (roterte) porfyroklastar: ein klår raud granat til venstre i biletet med mindre kvite feltspat-porfyroklastar overalt. Denne er frå Otrøy i Midt-Noreg.

Kjelder endre