Myon

elementærpartikkel

Eit myon er ein elementærpartikkel som høyrer til hovudgruppa av partiklar kalla lepton. Myonet, µ–, har, i likskap med dei to andre negativt elektrisk ladde leptona, elektronet, e– og tau-leptonet t–, sin elektriske nøytrale partnar, myon-nøytrino.

Kjelder endre