Ein nøytral straum er ei utveksling av partiklar som ikkje fører med seg noko elektrisk ladning, og som formidlar ei elektrosvak kraft.

Kjelder endre