Nøytrofilar er organismar som veks og formeirar seg best ved nøytral pH, det vil seie i intervallet 6-8.

Nøytrofil står i motsetnad til acidofil og alkalifil.

Sjå òg

endre