Ein acidofil er ein organisme som veks optimalt ved ein pH på under 5,5. Dette står i motsetnad til nøytrofilar og alkalofilar.

Den største gruppa acidofilar er sopp. Det er generelt sett relativt få bakteriar som fell innanfor denne kategorien. Dette har å gjera med måten tredimensjonal proteinstruktur endrar seg på ved sure tilhøve.

Dei fleste acidofilar har utvikla særs effektive protonpumpar til å syta for at cytoplasma heldt seg nær nøytral pH. Dette har gjort at dei intracellulære proteina ikkje naudvendigvis har utvikla seg til stabilitet i syre. Det finst likevel unnatak, til dømes Acetobacter. Denne slekta er viktig innanfor biokjemisk forsking på syrestabilitet.

Kjelder

endre
  • Hogg, Stuart: Essential Microbiology Wiley, 2005
  • Singleton, Paul & Sainsbury, Diana: Dictionary of Microbiology and Molecular Biology Wiley, 1987
Ekstremofilar
acidofil | alkalifil | barofil | halofil | osmofil | piezofil | psykrofil | termofil | xerofil |