NORSAR er eit uavhengig forskingsinstitutt på Kjeller med spesialfelt innan forsking, tenester og programvareutvikling relatert til seismologi og geofysikk.

NORSAR, Kjeller

NORSAR har ansvar for og opererer nokre av verdas største jordskjelvstasjonar, og har meir enn 35 års røynsle i metodeutvikling for avansert seismologisk dataprosessering og analyse av data frå jordskjelvinstrument.

Ein stor del av NORSARs verksemd er retta mot metodeutvikling for å skilje naturlege skakingar (som til dømes jordskjelv) frå skakingar vi får ved kjernefysiske eksplosjonar. NORSAR er oppnemnt som nasjonalt datasenter (NDC) for overvaking av den kjernefysiske prøvestansavtala.

Kjelde

endre

Bakgrunnsstoff

endre