Seismologi er læra om jordskjelv og (elastiske) bølgjerørsler i jorda.

Ved jordskjelv, sprengingar og liknande, oppstår det seismiske bølgjer som brer seg med forskjellige hastigheiter og i alle retningar ut frå hyposenteret til skjelvet.

Ved å registrere seismiske bølgjer med seismografar, kan ein rekne seg fram til plasseringa og styrken til jordskjelv eller lokalisere kjernefysiske eksplosjonar. For å undersøke det indre av jorda, frå jordskorpa og heilt inn til den indre kjernen må ein ty til dei seismologiske metodane. Eit av dei største anlegga til dette føremålet ligg i Noreg og heiter NORSAR.

Tilsvarande metodar, kalla seismikk, vert nytta i leitinga etter petroleum, malm og mineral og ved førundersøkingar for bygg og anlegg.

Kjelder endre

«seismologi» i Store norske leksikon, snl.no.