Geofysikk er ein vitskap innan geovitskapane der ein studerer fysiske tilhøve knytte til jorda. Praktisk geofysikk spelar ei stor rolle. Mellom anna vert han nytta innan vêrvarsling med meteorologi. Ionosfæreforskinga eller aeronomi er viktig for radiokommunikasjon. Oseanografi er viktig for fiske og sjøfart, samt for militære føremål. I tillegg vert geofysikk nytta ved leiting etter malm og petroleum.

Vulkanologi og glasiologi er grenseområde mellom geofysikk og geologi.

Bakgrunnsstoff

endre