NYDI er ei forkortng for Distrikts- og nyhendedivisjonen i NRK. Denne er den største nyhendeorganisasjonen i landet med i overkant av 1 000 tilsette. Desse er fordelt på 50 distriktskontor over heile landet og 12 korrespondentar i utlandet. NYDI produserer nyhende for radio, fjernsyn og interaktive medium.

I 2005 vart Gro Holm tilsett som distrikts- og nyhendedirektør i NRK. Desse avdelingane er direkte underlagt nyhenderedaktøren:

Bakgrunnsstoff endre