Nadir er det usynlege punktet i verdsrommet, der ei linje blir trekt frå ein observatør, gjennom planeten sitt sentrum og vidare ut i verdsrommet der den treffer himmelkvelvinga på den andre sida av planeten. Punktet er difor plassert 180° i høve retninga til senit.

Zenit og nadir