Namnetrekk eller signatur er måten eigaren av eit namn skriv det på for hand. Namnetrekk vert nytta som identitetsprov, ofte for å syna at ein har samtykt med eller godkjend eit dokument. Autografar plar ha namnetrekk jamsides anna handskriven tekst.

Logoen til Disney er laga for å sjå ut som namnetrekket åt Walt Disney.

Logoar har stundom namnetrekk, til dømes Disney.

Kjende namnetrekk endre

Norske namnetrekk.