Namnetrekk

Namnetrekk, autograf eller signatur er eigaren av eit namn sin eigen måte å skriva det på for hand. Namnetrekk brukast som identitetsprov, ofte for å visa at ein har samtykka eller godkjend eit dokument.

Logoen til Disney er laga for å førestilla Walt Disney sitt namnetrekk.

Namnetrekk kan brukast i logoar, som av Disney.

Kjente namnetrekkEndra

Norske namnetrekk.