Nansenhjelpen

Nansenhjelpen (formelt Nansen Hjelp, kjend som Nansen Relief på engelsk og Nansenhilfe på tysk) var ein norsk humanitær organisasjon skipa av Odd Nansen i 1936 for å gje hjelp og trygg hamn i Noreg til jødiske flyktningar frå europeiske område under nazistisk kontroll. Organisasjonen blei fomelt oppløyst i 1945, og gjekk inn i Europahjelpen. Då var han kontoret blitt stengd av okkupasjonsmakta og Odd Nansen arrestert av Gestapo.

KjelderEndra