Nedbørsmyr

Nedbørsmyr, ombrogen myr eller ombrotrof myr er myr som får tilført alt vatn frå nedbør, og ikkje får tilsig av jordvatn med høgare næringsinnhald. Nedbørmyrer får derfor all næring tilført med regnvatnet.

Viru-myra i Estland.

Sjå ògEndra

KjelderEndra