Newtonmeter, forkorta Nm, er ei SI-avleia eining for dreiemoment, som er ein vektor. Nm kan òg nyttast som eining for energi (1 Nm = 1 Joule), som er ein skalar.