Nidelva i Agder

(Omdirigert frå Nidelva (Agder))

Nidelva er hovudelva i Arendalsvassdraget i Agder. Ho har namnet frå der Nisserelva og Fyreselv renn saman og til utløpet ved Arendal. Elva Gjøv med utspring i Nesvatn renn òg ut i Nidelva. Vassdraget har ei lengd på 210 km, og nedbørfeltet er 4000 km². Elva er utbygd med fleire kraftverk.

Nidelva
elv
Nidelva nedanfor Froland kyrkje
Land  Noreg
Nedslagsfelt 4 000 km²
Lengd 210 km
Middelvassføring 110 /s
Kjelde Nisserelva og Fyreselv
Munning Arendal
Kart
Nidelva i Agder
58°24′59″N 8°44′25″E / 58.4165°N 8.7403°E / 58.4165; 8.7403
Wikimedia Commons: Nidelva

Nidelva er lakseførande på ein 22 km lang strekning opp til Evenstad kraftverk. Elva har ikkje reproduserande laks og det er derfor planlagt kalking og kultivering.

Ved Rygene er gjennomsnittleg vassføring 110 m³/s. Den høgaste vassføringa vart målt hausten 1987. Då passerte om lag 1200 m³/s Rygene kraftverk.

Nidelva er ein del av Arendalsvassdraget som i norsk samanheng er eit av dei mest regulerte vassdraga med til saman 16 kraftverk.

Nidelva har tre utløp, eit mot Arendal, eit mellom Hisøya og Gjervoldsøy og eit på vestsida av Gjervoldsøy.