Sjå òg Nora i Västmanland

Nora er eit norsk kvinnenamn som er ei kortform av Eleonora eller Leonora. På engelsk blir namnet òg skriva Norah. Namna er truleg avleidde av Helene, som tyder 'lys' eller 'å skinna' på gresk.

Alla Nazimova som hovudpersonen Nora i Et dukkehjem, frå filmatiseringa i 1922.

Bruk endre

Det er om lag 5 500 personar i Noreg som har Nora som første eller einaste førenamn, medan berre om lag 85 heiter Norah. Bruken av namnet for nyfødde tok til å auka rundt 1985 og nådde ein topp i byrjinga av 2000-talet.[1]

Namnedag endre

Nora har namnedag den 14. april i Noreg. 1993–2001 hadde namnet den 17. mai som namnedag i Sverige.

Kjende namneberarar endre

Oppdikta namneberarar endre

Kjelder endre

  1. [SSB]

Bakgrunnsstoff endre