Eleonora

kvinnenamn

Eleonora er eit kvinnenamn av uviss tyding. Namnet er kjend frå italiensk og stammer frå fransk Eléonore, ei form av oksitansk Aliénor.

Namnetrekket til den italienske skodespelaren Eleonora Duse.
Portrett av Eleanora James frå rundt 1700.

Eleonora har namnedag i Sverige den 11. juli saman med Ellinor, og i Danmark den 28. juni.

Tyding endre

Namnet er blitt forklart som ei avleiing frå arabisk, kanskje med tydinga 'Gud er mitt lys', ei form av det greske Helena som tyder 'lysande', eller med eit germansk førsteledd 'ali' som tyder 'annan' eller 'framand'.

Namnet er kjend frå mellomalderherskaren Eleonora av Akvitania. Ho skal ha blitt kalla opp etter mora Ænor de Châtellerault. oppkallingsform, Alia-Ænor, der førsteleddet tyder 'andre' og Ænor er eit namn som tyder tyder 'lega' eller 'mjukna'.

Andre former av namnet er Ellinor og Leonora. Det har elles kortformer som Ellen, Elly, Lore og Nora.

Namneberarar endre

 
Eleonora di Arborea leidde Sardinia i mellomalderen.

Annan bruk endre

Kjelder endre