Noregs miljø- og biovitskaplege universitet

Noregs miljø- og biovitskaplege universitet (NMBU) er eit resultat av ei samanslåing av Noregs veterinærhøgskole og Universitetet for miljø- og biovitskap. Samanslåinga vart vedteken av kongen i statsråd 21. juni 2013, og gjaldt frå 1. januar 2014.[1] Dei fyrste fire åra vil universitetet ha to campusar: ein på Ås og ein på Adamstua i Oslo. Frå 2019 av vil alt verta samla på Ås.[2]

Noregs miljø- og biovitskaplege universitet

MottoKunnskap for livet
Grunnlagt2014
TypeOffentleg universitet
RektorSjur Baardsen
StadÅs og Oslo
Studentar5000
Tilsette1700
Nettstadwww.lifesciences.no

Første rektor ved det nye universitetet var Mari Sundli Tveit.[3] I 2019 blei Sjur Baardsen ny rektor.[4]

Organisasjon Endra

NMBU er inndelt i tre fakultet som omfattar 13 institutt:[5]

 • Fakultet for veterinærmedisin og biovinskap
  • Institutt for basalfag og akvamedisin
  • Institutt for kjemi, bioteknologi og matvitskap
  • Institutt for husdyr- og akvakulturvitskap
  • Institutt for produksjonsdyrmedisin
  • Institutt for sports- og familiedyrmedisin
  • Institutt for mattryggleik og infeksjonsbiologi
  • Institutt for plantevitskap
 • Fakultet for miljøvitskap og teknologi
  • Institutt for matematiske realfag og teknologi
  • Institutt for miljøvitskap
  • Institutt for naturforvaltning
 • Fakultet for samfunnsvitskap
  • Handelshøgskulen
  • Institutt for landskapsplanlegging
  • Institutt for internasjonale miljø- og utviklingsstudium (Noragric)

Kjelder Endra