Norges Friidrettsforbund

Norges Friidrettsforbund (NFIF) blei stifta den 1. mai 1896, under namnet Norsk Idrætsforbund. Wilhelm Baastad den fyrste presidenten i forbundet.

NFIF er medlem av Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF), Det europeiske friidrettsforbundet (EAA) og Det internasjonale friidrettsforbundet (IAAF). NFIF leier all organisert friidrett i Noreg og legg til rette for både breiddeidrett og toppidrett. Friidrettsforbundet består av 19 friidrettskrinsar, nær 750 medlemsklubbar og ca 55.000 medlemmer (per 2006). Forbundet er knytt til tidsskriftet Friidrett.

Presidenten i NFIF er Svein Arne Hansen og generalsekretær er Kjetil Hildeskor.

KjeldeEndra

BakgrunnsstoffEndra