Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité

Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité, med forkortinga NIF eller Idrettsforbundet, er ein organisasjon for norsk idrett som blei skipa i 1861 som Centralforeningen for Udbredelse af Legemsøvelser og Vaabenbrug. Han har hatt ei rekkje namneendringar: I 1893 til Centralforeningen for Udbredelse af Idræt, i 1910 til Norges Riksforbund for Idræt, i 1919: Norges landsforbund for Idrett. Deretter Sammenslutning med Arbeidernes Idrettsforbund i 1940, før organisasjonen tok namnet Norges Idrettsforbund i 1946. I 1996 blei Norges Idrettsforbund og Norges Olympiske Komité slått saman.

NIF har hovudkontoret sitt på Ullevål stadion
Otto Richard Kierulf, den første leiaren.

I dag er NIF Norges største frivillige organisasjon med 1 883 000 medlemskap og 12 311 idrettslag der av 4 780 er bedriftsidrettslag (2003) i 19 idrettskrinsar og 55 særforbund (2003). Idrettstinget er NIFs høgaste mynde og haldast kvart fjerde år. Børre Rognlien har presidentvervet 2011—.

SærforbundEndra

Følgjande særforbund er med i NIF:

KjelderEndra