Norges Rytterforbund

Norges Rytterforbund er eit forbund for utøvarar av hestesport. Forbundet har over 40.000 medlemmer fordelt på sju ulike greiner: Sprangriding, dressurriding, feltritt, distanseriding, køyring, voltige, funksjonshemma og islandshest. Presidenten for Norges Rytterforbund er Per Anders Owren (2013). Norges Rytterforbund er tilslutta Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité og gjev ut medlemsbladet Hestesport åtte gonger i året. Nyhende frå Hestesport finst også på nett.

Bakgrunnsstoff

endre