Norsk biografisk leksikon

biografisk oppslagsverk

Norsk biografisk leksikon er eit stort norsk biografisk oppslagsverk som er komme ut i to utgåver.

19 bind.

Første utgåve (NBL1) kom ut med 19 band og 5 100 artiklar i åra 1921–1983. Aschehoug var utgjevar.

Kunnskapsforlaget overtok rettane til NBL1 frå Aschehoug i 1995, og sette i gang arbeidet med ei ny utgåve i 1998. Prosjektet har fått økonomisk støtte frå Institusjonen Fritt Ord og Kulturdepartementet, og den 2. utgåva – NBL2 – kom ut i 10 band og med om lag 5840 artiklar i åra 1999–2005. I 2006 vart det arbeidd med ei elektronisk utgåve av NBL2. Frå 2009 er dette ei gratis nett-teneste, som ein del av nettutgåva av Store norske leksikon.