Kulturdepartementet

Kultur- og kyrkjedepartementet er eit norsk departement med ansvar for kultur-, kyrkje-, medie-, idretts- og lotterisaker.

Inngangen til Kultur- og kyrkjedepartementet m.fl. i Oslo
Foto: Alejandro Decap

HistorieEndra

Noreg fekk eit eige kulturdepartement for første gong i 1982, med namnet Kultur- og vitskapsdepartementet. Før dette låg kultursakene under Kyrkje- og undervisingsdepartementet. Kyrkje- og undervisingsdepartementet blei etablert 17. november 1818.

I samband med omorganiseringa av Regjeringa Stoltenberg II vart det bestemt å flytte kyrkjesakene over til det som då blir Fornyings- og kyrkjedepartementet med verknad frå 1. januar 2010. Namnet på departementet blir frå same tidspunkt Kulturdepartementet.

OrganisasjonEndra

Politisk leiingEndra

Frå 20. oktober 2009:

AvdelingarEndra

Departementet har 5 fagavdelinger, statsrådseksjonen og informasjonseininga.

  • Administrasjons- og økonomiavdelinga
  • Idrettsavdelinga
  • Samfunn og friviljugavdelinga
  • Kyrkjeavdelinga
  • Kulturavdelinga
  • Medieavdelinga

Underliggande etatarEndra

Politisk leiingEndra

Statsråd og sjef for departementet (kultur- og kyrkjeminister) er frå 20. oktober 2009 Anniken Huitfeldt frå Arbeidarpartiet.

BakgrunnsstoffEndra

Sjå ogsåEndra