CIENS - Forskningssenter for miljø og samfunn (Oslo Centre for Interdisiplinary Environmental and Social Research) er eit strategisk forskingssamarbeid mellom sjølvstendige forskingsinstitutt og Universitetet i Oslo. Senteret er basert på felles faglege strategiar og forskingsprogram, samarbeid om forskings- og formidlingsoppgåver og samlokalisering av rundt 500 personar i ForskningsparkenBlindern i Oslo.

Medlemer:

  • CICERO - Senter for klimaforskning
  • met.no - Meteorologisk institutt
  • NIBR - Norsk institutt for by- og regionforskning
  • NILU - Norsk institutt for luftforskning
  • NINA - Norsk institutt for naturforskning
  • NIVA - Norsk institutt for vannforskning
  • TØI - Transportøkonomisk institutt
  • UiO - Institutt for geofag, Avdeling for meteorologi og oseanografi
  • Assosiert medlem: NVE - Noregs vassdrags- og energidirektorat

Bakgrunnsstoff

endre