Norsk språkhistorie

Norsk språkhistorie er historia til det norske språket. Språkhistorie kan delast opp i: