Ein nuklide er eit nøytralt atom med eit visst nukleontal, atomnummer, elektrontal og ein viss energitilstand. Det kan eksistere fleire isotopar av same grunnstoff, på grunn av forskjellig tal på nøytronar.

Kjelde endre