Nykøbing Falster

Nykøbing Falster er ein by og kjøpstadFalster i Danmark. Byen har 16 778 innbyggjarar (2018). Han er administrasjonsstad for Guldborgsund kommune og tilhøyrer Region Sjælland.

Klosterkirken (Klosterkyrkja) i Nykøbing.

Byen er kjend for Middelaldercentret, eit friluftsmuseum om mellomalderen byggd som ein kjøpstad anno 1400, med fleire fullskala rekonstruksjonar av skip frå mellomalderen.