Obduksjon i geologi

Ein obduksjon er i geologien ei innskyving av havbotnskorpe i og ovanpå randa av eit kontinent. Dette kan skje under ein orogenese, ei fjellkjedefolding, der store jordplater støyter saman.

KjelderEndra