Oddbjørg

kvinnenamn

Oddbjørg er eit kvinnenamn, av norrønt Oddbjǫrg, av Oddr 'odd' og bjǫrg, 'berging, vern'. Ei sideform av namnet er Oddborg.

Oddbjørg har i Noreg namnedag 16. desember.

Bruken av namnet i Noreg

endre

Namnet Oddbjørg har aldri vore mykje utbreidd i Noreg, men det hadde eit oppsving i første halvdelen av 1900-talet..

  • I folketeljinga frå 1801 var det 23 som hadde namnet i formene aadbiør, odbiør, odbiørg, odbør, udbiør, udbiørg, ødbiørg
  • I 1900 var vel 50 personar som var listeførte med namneformene aadbjørg, aadbør, odbjør, odbjørg, oddbjørg, udbjør, udbjørg
  • I 2008 har nær 1940 personar Od(d)bjørg til første fornamn

Kjende namneberarar

endre

Sjå òg

endre

Kjelder

endre