Ein ofse er eit omgrep som regel nytta om ein storflaum. Omgrepet kan dessutan òg tyde uvêr eller storm.

Av storflaumar i Noreg som har vorte kalla finn ein:

Ordet kan òg tyde «noko som er over måten» eller ei «ovstor mengd».

Kjelder endre