Ola Torsteinsson Lyngstad (7. oktober 189411. februar 1952) var ein norsk landbruksbyråkrat og politikar frå Øystre Slidre. Han var «ein dugande skipingsmann og gjæv vegbrøytar for alt han arb[eidde] for»[1] og som representerte Oppland og partiet VenstreStortinget i perioden 1945-49.

Ola T. Lyngstad
Fødd 7. oktober 1894
Død

11. februar 1952

Yrke politikar

Liv og gjerningEndra

Lyngstad gjekk Valdres folkehøgskule vinteren 1911/12, fylkesslandbruksskulen på Storhove 1912-14 og Statens Småbrukslærarskule 1917/18. Han var så eitt år småbrukslærar, deretter var han tilsett i Norsk Bonde- og Småbrukarlag fram til 1924. 1921-22 redigerte han jordbrukstidsskriftet Vort Land og 1922-25 lagsbladet Småbrukaren. Åra 1924-27 var han gardbrukar i heimbygda. Frå 1927 til -52 var han fylkesagronom i Oppland.

Lyngstad skipa i 1924 Landslaget for Telemarks-geit, eit lag han var formann i fram til 1946, då laget gjekk inn i Norsk sau- og geitalslag, med Lyngstad som formann til 1952.

I 1936 tok han over som fylkesformann i Radikale Folkeparti. Fredssommaren 1945 gjekk Radikale Folkeparti i samarbeid med Venstre, og Lyngstad vart vald til stortingsrepresentant for Venstre hausten 1945. På Tinget var han nestformann i Skog- og vassdragskomiteen. Ved stortingsvalet i 1949 lukkast han ikkje å verte attvald.

KjelderEndra

  1. Norsk Allkunnebok VIII:298