Opna hovudmenyen

Omdreiingar per minutt (O/min) er ei eining for turtal (rotasjonsfrekvens), i staden for «omdreiingar per sekund». Turtalet til motorar o/min vert nytta, propellar, etc. vert som oftast oppgjeve i o/min.