Omn er ein reiskap med eit lukka rom av eldfast materiale for å varme opp ting eller rom/luft-massar. Ordet er seinare brukt om elektriske apparat som tener same funksjonen.

Antikk gresk transportabel komfyrovn

Dei tekniske omnane dannar ei eiga mangfaldig gruppe.

Sjå ògEndra

KjelderEndra