Onsala rymdobservatorium

Onsala rymdobservatorium, tidlegare kalla Råö rymdobservatorium, er det første radioastronomiske observatoriet i Sverige. Det vart grunnlagd i 1949 og ligg i Hallands länOnsala-halvøya sør for Göteborg, og vert drive som eit nasjonalt observatorium av Chalmers tekniska högskola. Dei største instrumenta er eit 25 m teleskop (ferdig 1964) og eit 20 m teleskop (ferdig 1976) for observasjonar på millimeterbølgjer. Frå 1988 driv observatoriet òg eit 15 m teleskop ved ESO i Chile.

25-meterteleskopet ved Onsala-observatoriet.

Kjelder Endra

Bakgrunnsstoff Endra