Den britiske imperieordenen

(Omdirigert frå Order of the British Empire)

The Most Excellent Order of the British Empire er ein riddarorden stifta 4. juni 1917 av kong Georg V av Storbritannia. Ordenen har av fem klassar, inndelt i sivile og militære avdelingar:

  1. Knight/Dame Grand Cross (GBE)
  2. Knight/Dame Commander (KBE/DBE)
  3. Commander (CBE)
  4. Officer (OBE)
  5. Member (MBE)
For- og baksida av ordensteiknet for medlemmer av Order of the British Empire, såkalla MBE

Dei to øvste gradane er riddarlege og inneber adelskap og rett til å kalle seg Sir eller Dame.

Ordenen kan bli utdelt til borgarar av dei landa i Det britiske samveldet som har den britiske regenten som titulært statsoverhovud. Borgarar av andre land kan motta ordenen honorært, med ordet «Honorary» føydd til framfor tittelen. Ein «honorary» GBE, KBE eller DBE gjev ikkje adelskap.

Det finst òg ein nærskyld British Empire Medal. Dei som mottar denne medaljen vert ikkje medlemmer av imperieordenen.

Ordensmottoet er For God and the Empire (For Gud og Imperiet). Ordenen har rang under dei andre britiske riddarordenane, og har fleire medlemmer enn dei andre.