Oskulasjon tyder i matematikk så nær kontakt som mogeleg mellom to kurver utan at dei kryssar kvarandre. Dette skjer når kurvene i eit felles punkt i tillegg har felles tangent.

Funksjonane og oskulerer til dømes i origo.

Når ein sirkel oskulerer med ei kurve kallar ein sirkelen oskulasjonsirkelen til kurva. Sirkelen og kurva har då same krumming i kontaktpunktet.

Kjelder

endre