Osmundnes er eit klyngjetun i Gloppen kommune i Vestland. Garden ligg på austsida av Hyefjorden, og eit særpreg ved tunet er dei store vernemurane mot snøskred. Garden Osmundnes er nemnt i kjelder tilbake til mellomalderen, og nokre av bygningane kan ha ein svært høg alder sjølv om dei fleste truleg er bygt i perioden 1700-1900.

Osmundnes vart freda av Riksantikvaren juni 2014.

Bakgrunnsstoff Endra