Periodesystemet kan delast i blokker etter kva type orbital elektronet med høgast energi er i. Grunnstoffa i p-blokka har dei ytste elektrona i p-orbital. Dette er stoffa i gruppe 13 til gruppe 18 i periodesystemet.

Sjå òg endre