S-blokka i periodesystemet består av dei to første gruppene i periodesystemet:

For desse grunnstoffa er elektronet med høgst energi i ein s-orbital.

Sjå òg

endre