Periodesystemet kan delast i blokker etter kva type orbital elektronet med høgast energi er i. Grunnstoffa i d-blokka har dei ytste elektrona i d-orbital. Desse stoffene er òg kjende som transisjonsmetall og ligg i gruppe 3-12 i periodesystemet – mellom hovudgruppe II og III.

Sjå òg endre