PC World er eit globalt PC-magasin som vert gjeve ut ein gong i månaden av IDG. Bladet gjev råd og informasjon om datamaskinar, maskin- og programvare og anna relatert teknologiutstyr. Første USA-utgåve kom ut i 1983. PC World Norge kom ut første gongen i februar 1987.

Logoen til PC World

Bakgrunnsstoff

endre