Eit parallellepiped er ein lukka tre-dimensjonal geometrisk figur beståande av seks flate sider, der to og to sider er parvis parallelle. Med andre ord er alle sideflatene i eit parallellepiped parallellogram.

Kjelder

endre