Parts per million

Parts per million eller ppm (engelsk for delar per million) er ei eining for konsentrasjon. En ppm er lik ei eining per million, altså ein milliondel. På norsk blir anten «ppm» eller «delar per million» brukt.

ppm tilsvarar milliliter per kubikkmeter (ml/m³) og er i samband med erosjonsintensitet rekna som ppm = tørrvekt/vekt av prøve. Dette vil seie at delane per million er målt i milliondelar som volumeiningar.

Av og til førekjem eininga ppb, parts per billion, altså milliarddel.

Uttrykt i prosent er 1 ppm = 0,0001 %.

1 000 ppm = 1‰
10 000 ppm = 1%

ppb er ei forkorting for det engelsk omgrepet parts per billion, altså delar per milliard.

1 ppb = 1/1 000 000 000.

Tilhøyrande omgrep

endre

Kjelder

endre
  • Ppb. (2009, 14. februar). I Store norske leksikon. Henta 16. november 2013 frå http://snl.no/ppb.